De aanwezigheid van ouders en/of partners bij de therapie                                                                                                                     Uit ervaring weten wij dat betrokkenheid bij de behandeling ons helpt een beter inzicht te krijgen in de communicatiemogelijkheden van uw kind of partner/familielid. Omgekeerd kunnen wij u, ouders en partners, ondersteunen door te laten zien wat we doen en aangeven waarom we bepaalde keuzes maken. Zo kan ook thuis de therapie voortgaan door te helpen en te motiveren. Hierover maken we met u afspraken.


Overleg
In een gesprek zullen we de klachten inventariseren. Daarna volgt onderzoek. De resultaten bespreken we samen. Dit kan leiden tot:
• Het wegnemen van ongerustheid met behulp van voorlichting en advies. Niet altijd blijkt behandeling noodzakelijk en kan worden volstaan met advies.
• Behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de ernst van de stoornis.
• Een diagnose, die een bijdrage kan leveren tot gerichte verwijzing of in breder perspectief kan leiden tot een gezamenlijke behandeling met meerdere disciplines, school bijvoorbeeld of andere therapeuten.


Motivatie en inzet 
Uw motivatie en inzet zijn een belangrijke factor voor het slagen van de behandeling. Wie bereid is bepaalde spreekgewoonten te onderzoeken, te veranderen en te oefenen, zal met onze professionele ondersteuning verbetering ervaren in het spreken.

Cliënttevredenheid 
Na afloop van de behandeling horen wij graag hoe tevreden u bent over de gegeven behandeling. U krijgt van ons een tevredenheidsenquête toegestuurd per mail als u dat wilt.   


Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg.
Wij zijn aangesloten bij het Nivel. Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. In de praktijk ligt een folder voor u klaar. U kunt ons toestemming geven om uw zorggegevens door te laten sturen naar het Nivel.


Samenwerking
We werken samen met andere paramedici, begeleiders in de opvoeding, in het onderwijs en in de zorg. Schriftelijke rapportage vindt plaats naar de verwijzer en uw huisarts.


Wij nemen deel in de volgende teams:

Neurorevalidatie Thuis-Verder gemeente Renkum.
Dit team bestaan uit fyisotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en een neuropsycholoog. Wij begeleiden mensen met een verworven hersenletsel , een NAH  (Niet Aangeboren Hersenletsel).
Team “Werken met Aandacht” in Oosterbeek.
Dit team bestaat uit kinderfysiotherapeut Titia Kuipers en logopedist Wilma de Vries. Het team begeleidt kinderen in de basisschoolleeftijd die onder andere moeite hebben met aandacht en werkhouding.
Kinderteam Renkum.
Dit team bestaat uit kinderfysiotherapeut Monique Fontein , orthopedagoog Lenie Rake en logopedist Wilma de Vries. Dit team begeleidt kinderen met uiteenlopende problemen op het gebied van motoriek, communicatie, aandacht en gedrag.


Er zijn geen lange wachtlijsten
We proberen binnen 2 weken na aanmelding een afspraak met u te maken. Meestal volgt direct behandeling.