Voor informatie over de verschillende stoornissen verwijzen we u naar de website: www.logopedie.nl.
Daarnaast melden we andere websites als er specifieke informatie te vinden is.


Over enkele stoornissen/ problemen geven we hieronder kort wat meer informatie.
Voor de kinderen is een aparte infoknop.

Auditieve verwerkingsproblemen en werkgeheugentraining.
Auditieve verwerkingsproblemen zijn problemen in de auditieve functies; ‘wat doen we met wat we horen’. Bij een goed functionerend gehoor kan het dus zijn dat kinderen geluiden en taal niet optimaal waarnemen. Je herkent dit bijvoorbeeld als kinderen vaak ‘huh’ zeggen maar je weet dat het gehoor goed is. Kinderen kunnen mondelinge opdrachten en informatie minder goed onthouden dan geschreven informatie. Op school kunnen er problemen zijn in het “hakken” en “plakken” van klanken, nodig bij het leren lezen en schrijven.
Het werkgeheugen is een functie van de hersenen dat zich bezighoudt met het vasthouden en bewerken van de informatie. Dit is zowel de informatie die binnenkomt via de oren als ook de informatie die via de ogen binnenkomt.
Door auditieve verwerkingsproblemen kunnen er problemen in het werkgeheugen zijn. Deze twee functies zijn niet van elkaar los te koppelen.


Contact- en communicatieproblemen en prikkelverwerkingsproblemen.
Er kan sprake zijn van een laat spreekbegin, een specifieke intonatie, een eigen woordgebruik of bijzondere woordkennis. Soms is de articulatie goed, maar wordt de verstaanbaarheid negatief beïnvloed door zacht of binnensmonds spreken. Kinderen lijken soms doof of zijn juist overgevoelig, zelfs bang, voor geluiden. Kinderen hebben vaak een “sterke eigen wil”. Of kinderen hebben sterke behoefte aan rituelen en vaste patronen in hun dagelijks leven. De algehele wijze van contact maken kan verwarrend, bijzonder en specifiek zijn. Ouders vragen zich vaak al vroeg af wat er anders is en wat ze onzeker maakt over de omgang met hun kind.
Het kind heeft moeite met het organiseren van bezigheden thuis, zoals zich aankleden, treuzelen met eten, zich aan afspraakjes houden. Maar ook op school komt het werk niet af, zit het kind voortdurend te wiebelen en te draaien. De leerkracht zegt dat de vaardigheden wel aanwezig zijn, als het kind maar beter zijn/haar best doet. Dat proberen ze ook wel, maar ze worden teveel afgeleid door prikkels vanuit de omgeving of vanuit hen zelf.
De over- of onderprikkeling heeft invloed op de aandacht en concentratie.