De taal is eigenlijk opgebouwd uit losse bouwstenen: klanken/ letters, woorden, zinnen en verhalen. Door te horen hoe verschillend de klanken zijn en te luisteren naar de woorden, zinnen en verhalen, leer je hoe je iets kan zeggen,” bouwen”. Als je veel taal hebt geleerd kun je verhalen vertellen.

Vind je taal moeilijk, dan kunnen wij je daar bij helpen. We gaan eerst kijken wat je moeilijk vindt door een aantal testjes te doen. Daarna bedenken we activiteiten en oefenen we met spelletjes en opdrachtjes, die je ook thuis kunt gebruiken.

We helpen je ook bij het opschrijven en lezen van taal. Je leert dan goed te luisteren naar de woorden en klanken. We helpen je ook met de spellingsregels.